Nahlásit škodu
obr

V případě vzniku škodné události dobře víme, jak je pro vás důležité vyřešit vše rychle a precizně. Většinu škod můžete nahlásit a řešit on-line bez zbytečného papírování. Využijte kontaktní údaje na pojišťovny a můžete nahlásit škodu přímo telefonicky nebo prostřednictvím webu. Kontakty na pojišťovny

NEZAPOMEŇTE

  • co dělat v případě pojistné události?
  • neměnit stav věci po pojistné události
  • pokud je nutné okamžitě odstranit následky škody, aby se rozsah škody dále nezvyšoval , resp. byo zabráněno vzniku dalších škod, je třeba zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu škody,
    popř. o likvidaci zničených věcí - např. sepsat podrobný zápis s Policií, hasiči, popř. jinými úřadními orgány a provést fotodokumentaci, videonahrávku či škodu zdokumentovat jiným průkazným způsobem

bez zbytečného odkladu nahlásit škodu pojistiteli

 

obr
LB Brokers s.r.o. 2022