Pojištění a služby

Poskytujeme  kompletní servis v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik, zemědělského pojištění, občanského pojištění, pojištění obecního majetku, risk managementu a finančních služeb souvisejících s pojišťovnictvím a finančním poradenstvím.

Zároveň nabízíme spolupráci při uplatňování nároků z pojistných smluv a vyřešíme Váš risk management.

Garancí kvalitní zprostředkovatelské činnosti jsou naše znalosti v oblasti pojištění získané praxí, které soustavně doplňujeme sledováním a studiem nových produktů, odbornými zkouškami a certifikací.

Naši specialisté Vám zabezpečí

Pojištění průmyslu a podnikatelů

Více informací

Pojištění průmyslu a podnikatelů

pojištění majetku podnikatelů

 • živelní pojištění
 • pojištění pro případ odcizení
 • pojištění pro případ vandalismu
 • pojištění skel

pojištění přepravovaných věcí

 • pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou
 • pojištění věcí během silniční přepravy

pojištění odpovědnosti

 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění obecné odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobenou členy orgánů společnosti (managmentem společnosti)
 • pojištění odpovědnosti silničního dopravce

pojištění technických rizik

 • pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu
 • pojištění strojů a strojních zařízení
 • pojištění elektronických zařízení
 • stavební a zemědělské stroje
 • stavební a montážní rizika

pojištění flotily

 • havarijní pojištění
 • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doplňková připojištění

zaměstnanecké programy

 • programy mzdových úspor pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • programy zaměstnaneckých výhod
 • skupinové pojištění
 • individuální poradenský servis, životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

zemědělské pojištění

 • pojištění plodin
 • pojištění hospodářských zvířat
 • pojištění koní
 • pojištění zemědělské techniky
 • pojištění zemědělských staveb

 


 

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Více informací

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

 • pojištění bytových domů
 • pojištění rodinných domů
 • pojištění bytů
 • pojištění chat a chalup
 • pojištění domácností
 • pojištění právní ochrany
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění motorových vozidel

 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
 • komplexní havarijní pojištění
 • doplňková pojištění pro motorová vozidla

Pojištění osob

 • úrazové pojištění
 • důchodové pojištění
 • komplexní rizikové životní pojištění
 • kapitálové životní pojištění
 • svatební pojištění
 • úvěrové životní pojištění
 • investiční pojištění
 • pojištění dětí
 • komerční zdravotní pojištění dospělých
 • pojištění pro případ zajištění zdravotní péče

Právní ochrana - varianty:

 • rodina
 • rodina + auto + řidič

Zdravotní pojištění cizinců

Cestovní pojištění


 

Spolupracující pojišťovny

Na základě smlouvy o obchodním zastoupení

Více informací

Na základě smlouvy o obchodním zastoupení

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • AXA ASSISTANCE S.A. člen skupiny AXA (Interpartner)
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • D. A. S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
 • Direct pojišťovna, a.s.
 • Fortegra Europe Insurance Company Limited, pobočka Česká republika
 • Generali Česká Pojišťovna a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
 • Pillow pojišťovna a.s.
 • Pojišťovna VZP, a.s.
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • SV pojišťovna, a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.

Na základě smlouvy o spolupráci

Více informací

Na základě smlouvy o spolupráci

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • Direct pojišťovna, a.s.
 • Generali Česká Pojišťovna a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
 • Pojišťovna VZP, a.s.
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.