Oznámení o rozhodnutí valné hromady

Oznámení o rozhodnutí valné hromady společnosti OK GROUP a. s. o zaknihování akcií společnosti

Valná hromada společnosti OK GROUP a. s. se sídlem v Brně, Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 255 61 804, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2954 dne 8. 7. 2019 rozhodla o přeměně všech (tj. 100 kusů) akcií společnosti OK GROUP a. s. z dosavadních akcií na jméno v listinné podobě na akcie na jméno v zaknihované podobě. V důsledku a ve smyslu tohoto rozhodnutí se mění stanovy společnosti. Stanoví se lhůta dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku k odevzdání akcií společnosti, a to v sídle společnosti; akcionář současně sdělí číslo svého majetkového účtu zřízeného v centrální evidenci cenných papírů, na který budou jeho zaknihované akcie zaevidovány.

 

https://www.okgroup.cz/media/1227-67868d625d-1.png

Ing. Radoslav Kubiš, 

předseda představenstva

Ke stažení

Zaknihování akcií společnosti