Pojištění D&O

Pojištění D&O (pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti) je vhodným pojištěním pro většinu obchodních korporací (obchodní společnosti a družstva) a dalších subjektů (spolky, nadace). Jeho předmětem je především odpovědnost členů orgánů pověřených obchodním vedením společnosti a zastupováním navenek za újmu, kterou mohou porušením svých povinností při výkonu funkce způsobit jak společnosti, jejím společníkům/akcionářům a jejím zaměstnancům, tak třetím osobám (zejména věřitelům).

Pojištěnými osobami jsou všichni bývalí, současní a budoucí členové statutárních i kontrolních orgánů obchodní korporace (jednatelé, členové představenstva a správní rady, členové dozorčí rady), popř. i vedoucí zaměstnanci při výkonu své manažerské nebo kontrolní funkce. Pojištěny jsou výše uvedené osoby zastávající funkce nejen ve společnosti, která pojištění sjednává, ale rovněž automaticky i ve všech jejích dceřiných společnostech.

Pojištění D&O kryje

  • odpovědnost pojištěných fyzických osob způsobenou porušením povinností při výkonu funkce
  • ručení pojištěných osob za dluhy obchodní korporace
  • vlastní finanční náklady vynaložené pojištěnou osobou při obraně vůči uplatněnému nároku

Člen orgánu může díky pojištění D&O vykonávat svou funkci bez obav z toho, že v případě neúmyslného porušení svých povinností bude, vzhledem ke své neomezené odpovědnosti, muset uhradit újmu do plné výše celým svým osobním majetkem.

Společnost může díky pojištění D&O předejít případnému zhoršení své ekonomické situace, která by mohla nastat v případech, kdy poškozeného z důvodu pochybení člena orgánu nejprve odškodní sama, a teprve poté nárokuje úhradu újmy po členovi orgánu, resp. když je společnost sama poškozeným a nárokuje po členovi orgánu náhradu újmy. Díky existenci D&O je tato náhrada výrazně lépe a jednodušeji vymahatelná.

Uskupení OK HOLDING ve spolupráci se společností CEE Specialty dojednala exkluzivní produkt pro pojištění D&O, který Vám přináší možnost zjednodušeného sjednání pojištění s minimem vstupních informací a s předem stanoveným rozsahem pojištění a výší pojistného. Tento produkt je určen pro nerizikové segmenty SME, které mají zdravé finance (= nezáporný vlastní kapitál a nezáporný výsledek hospodaření). Proto jsou sazby exkluzivně nízké. Proces sjednání je velice jednoduchý (stačí odpovědět na 7 dotazů) a rychlý (smlouvu obdržíte v řádu 2 dnů). Pro bližší informace kontaktujte naši specialistku: Mgr. Ivanu Němečkovou, inemeckova@okgroup.cz.
 

Pojištění D&O

Více informací

Pojištění D&O

Pojištění D&O (pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti) je vhodným pojištěním pro většinu obchodních korporací (obchodní společnosti a družstva) a dalších subjektů (spolky, nadace). Jeho předmětem je především odpovědnost členů orgánů pověřených obchodním vedením společnosti a zastupováním navenek za újmu, kterou mohou porušením svých povinností při výkonu funkce způsobit jak společnosti, jejím společníkům/akcionářům a jejím zaměstnancům, tak třetím osobám (zejména věřitelům).

Pojištěnými osobami jsou všichni bývalí, současní a budoucí členové statutárních i kontrolních orgánů obchodní korporace (jednatelé, členové představenstva a správní rady, členové dozorčí rady), popř. i vedoucí zaměstnanci při výkonu své manažerské nebo kontrolní funkce. Pojištěny jsou výše uvedené osoby zastávající funkce nejen ve společnosti, která pojištění sjednává, ale rovněž automaticky i ve všech jejích dceřiných společnostech.

Pojištění D&O kryje

  • odpovědnost pojištěných fyzických osob způsobenou porušením povinností při výkonu funkce
  • ručení pojištěných osob za dluhy obchodní korporace
  • vlastní finanční náklady vynaložené pojištěnou osobou při obraně vůči uplatněnému nároku

Člen orgánu může díky pojištění D&O vykonávat svou funkci bez obav z toho, že v případě neúmyslného porušení svých povinností bude, vzhledem ke své neomezené odpovědnosti, muset uhradit újmu do plné výše celým svým osobním majetkem.

Společnost může díky pojištění D&O předejít případnému zhoršení své ekonomické situace, která by mohla nastat v případech, kdy poškozeného z důvodu pochybení člena orgánu nejprve odškodní sama, a teprve poté nárokuje úhradu újmy po členovi orgánu, resp. když je společnost sama poškozeným a nárokuje po členovi orgánu náhradu újmy. Díky existenci D&O je tato náhrada výrazně lépe a jednodušeji vymahatelná.

Uskupení OK HOLDING ve spolupráci se společností CEE Specialty dojednala exkluzivní produkt pro pojištění D&O, který Vám přináší možnost zjednodušeného sjednání pojištění s minimem vstupních informací a s předem stanoveným rozsahem pojištění a výší pojistného. Tento produkt je určen pro nerizikové segmenty SME, které mají zdravé finance (= nezáporný vlastní kapitál a nezáporný výsledek hospodaření). Proto jsou sazby exkluzivně nízké. Proces sjednání je velice jednoduchý (stačí odpovědět na 7 dotazů) a rychlý (smlouvu obdržíte v řádu 2 dnů). Pro bližší informace kontaktujte naši specialistku: Mgr. Ivanu Němečkovou, inemeckova@okgroup.cz.