Risk management

Rizika jsou součástí života každého z nás. Každá naše činnost, každé naše rozhodování, provází rizika s tím spojená.

Aby Vaše podnikání nebylo postiženo neočekávanou událostí, zaměříme se na identifikaci rizik a včasné přípravy na ně. Konkrétně se jedná o:

1. zpracování rizikové zprávy – pro vyhledání Vašeho optimálního pojistného programu

Riziková zpráva (zpráva o riziku, zpráva pro upisovatele apod.) podává informaci o rizicích, plynoucích z existence majetku a činnosti společnosti. Na jejím základě provádí pojišťovna zařazení rizika (činnosti) a stanovuje sazbu pojistného.
V našich podmínkách je nejvýznamnějším živlem požár, právě s ním jsou spojeny významné škody. Aby byla zajištěna maximální kvalita rizikové zprávy, je zpracování zprávy zajištěno:

 • osobou odborně způsobilou v požární ochraně (§ 11, zákona č. 133/1985 Sb.)
 • osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 10, zákona č. 309/2006 Sb.)

2. zpracování návrhů na zlepšení situace – po provedené prohlídce mohou být navržena opatření, týkající se

 • zabezpečení požární ochrany, včetně požární bezpečnosti staveb
 • havarijní připravenosti a zachování provozu
 • zabezpečení proti odcizení
 • plnění legislativních povinností v oblasti BOZP a PO

Pro případné dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat:

Ing. Jaromír Osyčka (rizikový inženýr) – josycka@okgroup.cz, tel.: 734 685 739
V rámci bezplatné konzultace posoudíme Vaše dotazy, navrhneme možný způsob řešení a vypracujeme cenovou nabídku.
 

https://www.okgroup.cz/media/sluzby/1211.png

Risk management

Více informací

Risk management

Rizika jsou součástí života každého z nás. Každá naše činnost, každé naše rozhodování, provází rizika s tím spojená.

Aby Vaše podnikání nebylo postiženo neočekávanou událostí, zaměříme se na identifikaci rizik a včasné přípravy na ně. Konkrétně se jedná o:

1. zpracování rizikové zprávy – pro vyhledání Vašeho optimálního pojistného programu

Riziková zpráva (zpráva o riziku, zpráva pro upisovatele apod.) podává informaci o rizicích, plynoucích z existence majetku a činnosti společnosti. Na jejím základě provádí pojišťovna zařazení rizika (činnosti) a stanovuje sazbu pojistného.
V našich podmínkách je nejvýznamnějším živlem požár, právě s ním jsou spojeny významné škody. Aby byla zajištěna maximální kvalita rizikové zprávy, je zpracování zprávy zajištěno:

 • osobou odborně způsobilou v požární ochraně (§ 11, zákona č. 133/1985 Sb.)
 • osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 10, zákona č. 309/2006 Sb.)

2. zpracování návrhů na zlepšení situace – po provedené prohlídce mohou být navržena opatření, týkající se

 • zabezpečení požární ochrany, včetně požární bezpečnosti staveb
 • havarijní připravenosti a zachování provozu
 • zabezpečení proti odcizení
 • plnění legislativních povinností v oblasti BOZP a PO

Pro případné dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat:

Ing. Jaromír Osyčka (rizikový inženýr) – josycka@okgroup.cz, tel.: 734 685 739
V rámci bezplatné konzultace posoudíme Vaše dotazy, navrhneme možný způsob řešení a vypracujeme cenovou nabídku.
 

https://www.okgroup.cz/media/sluzby/1211.png