Aktivovali jsme bezplatnou pomoc s řešením škod po řádění tornáda!

Velmi nás zasáhla zpráva ze čtvrtečního večera, 24. června 2021, z jižní části Jihomoravského kraje, kdy řada obcí v okresech Břeclav a Hodonín byla doslova zpustošena řáděním tornáda, krupobitím a silným přívalovým deštěm. Tato událost se nás dotýká o to více, že řada našich kolegů má v zasažených oblastech rodinné příslušníky, přátele, klienty nebo dokonce v oblastech přímo bydlí.


Naši pracovníci likvidace již navštívili některé z našich klientů v postižených místech, a i díky tomu máme o apokalyptických následcích této živelní události poměrně přesné informace. Rádi bychom tedy nabídli bezplatnou pomoc s řešením škod u pojišťoven po řádění tornáda pro všechny poškozené osoby i firmy, bez rozdílu. Pomůžeme tedy i těm, kteří nejsou klienty OK GROUP či kterékoli společnosti v rámci OK HOLDING. Tak jako živelní pohromy nehledí na hranice měst a obcí, ani my nehledíme na to, je-li poškozený občan či poškozená firma naším klientem nebo ne. Pomoc potřebují zkrátka všichni!

Jak této pomoci pomohou poškození využít?

Jednoduše. Stačí poslat na e-mail likvidace@okgroup.cz tyto údaje:

  • telefonický kontakt na poškozenou osobu
  • jméno pojišťovny + číslo pojistné smlouvy nebo alespoň hlavní identifikační údaje o pojistníkovi (jméno, rodné číslo/IČ)
  • fotografie a stručný soupis poškozených věcí
  • číslo účtu pro výplatu pojistného plnění


Určený pracovník likvidace se následně s poškozeným spojí a pomůže celou škodu s pojišťovnou vyřešit. Naši maximální snahou je poškozeného co nejméně zatěžovat, přitom však jeho škodní událost aktivně řešit.

Přikládáme také postup, jak nejlépe a nejrychleji vyřešit škody při kalamitních situacích:

  1. Oznamte událost svému makléři. Makléř následně zajistí potřebné hlášení pojišťovně a komunikaci s pojišťovnou. Pokud makléře nemáte, obraťte se přímo na pojišťovnu, nicméně kontaktní centra mohou být v kalamitních situacích zahlcena, proto je vhodné využít on-line hlášení škody.
  2. Proveďte fotodokumentaci. Průběžně foťte rozsah poškození, a to především v situaci, pokud je nezbytně nutné některé následky škody okamžitě odklidit před případnou prohlídkou pojistitele. Zkontrolujte, že fotografie jsou dobře čitelné a ostré. Je dobré mít raději více fotek než méně.
  3. Předcházejte rozšíření škody. Pokud je to možné, zabezpečte provizorně poškozený majetek, aby se minimalizovalo riziko vzniku následných škod nebo zvětšování aktuálního rozsahu.
  4. Připravte si potřebné podklady pro zdárné dotažení škodní události (např. pojistnou smlouvu, seznam poškozených a zničených věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří, pořizovací nebo jiné doklady k těmto věcem, jsou-li k dispozici, stavební plány v případě poškození nemovitosti, podrobnější fotodokumentaci vzniklé škody aj.)
  5. Při provádění oprav či odstraňováním zbytků dbejte pokynů pojišťovny.